Søknad om opprykk til 2. studieår medisin på grunnlag av bestått 1. studieår av medisinstudiet ved UiT/UiB/UiO

Søknad om opprykk til 2. studieår medisin på grunnlag av bestått 1. studieår av medisinstudiet ved UiT/UiB/UiO

Søknadsfrist 1. august for studenter tatt opp ved hovedopptaket.
Frist fortløpende for studenter tatt opp ved supplering.